ஜட்டியும் பிராவும் - TheHypocrisy

ஜட்டியும் பிராவும் – The Hypocrisy

பெண்ணின் உடை குறித்த பேச்சுக்கள், கருத்துக்கள் இன்றைய சூழலில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வளம் வருவதை நம்மால் காண முடிகிறது. “ஒரு பெண் என்ன ஆடை அணிய வேண்டும் என்பதை அவளே முடிவு செய்ய வேண்டும். அவளது comfort க்கு எது ஏற்றதாகத் தெரிகிறதோ அதை அவள் உடுத்துவதில் இந்த ஆண்களுக்கு என்ன பிரச்னை?” என்கின்ற கேள்வியை பெண்கள் முன் வைக்கின்றனர். இதற்கு எதிர் வாதம் பேசுபவர்கள் பெரும்பாலும் பண்பாடு, கலாச்சாரம், மதம் என்பனவற்றை base செய்தே தங்கள் …

ஜட்டியும் பிராவும் – The Hypocrisy Read More »

lets walk and talk a story

A BOY FROM THE VILL

Alwin, a village young lad landed on the soil of a metro city. His casual unironed attire projected his impoverished background. He doesn’t know anyone there except his friend Daniel. A day before, Daniel received a call from Alwin’s mother explaining the incidents that happened in the village when Daniel was not there. Daniel after …

A BOY FROM THE VILL Read More »

Poem -The cactus people - The Real Lovers of What is True

The Cactus People – The Real Lovers of What is True

For humans who are conditioned with appearance,Cactus might not be a nature’s beautiful occurrence. It’s full of thorn, the observers may scorn,As they disregard the beauty in those thorns. But what they fail to notice is the truth, that is,Beauty lies in the beholder’s eyes. The cactus doesn’t give a damn for what you think,Because …

The Cactus People – The Real Lovers of What is True Read More »